สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย

ENG ไทย
ข้อมูลสมาชิก

บริษัท ลีฟวิ่ง คอนเซ็พท์ จำกัด

403 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวง 3376 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทร: +66 2958 9001- 4
แฟกซ์: +66 2567 0676
เว็บไซต์: https://www.finearts-living.com/

บริษัท ลีฟวิ่ง คอนเซ็พท์ เราเป็นโรงงานผู้ผลิต และส่งออกเกี่ยวกับเครื่องหอมต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สินค้าที่เรารับผลิต อาทิเช่น เทียนหอม ก้านไม้หอม สเปร์ยปรับอากาศ สเปร์ยฉีดหมอน (ผลิตตามลูกค้า แบบ OEM) เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเทียน หรือน้ำหอม ที่สามารถผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ และความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า