สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย

ENG ไทย
ข้อมูลสมาชิก

บริษัท ซี แอนด์ พี ศิลาดล จำกัด

13/4 หมู่ 6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง กาญจนบุรี 71190

แฟกซ์: +66 3458 9884
เว็บไซต์: http://www.candpceladon.com

ผู้ผลิต ส่งออก เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำจากเซรามิคและศิลาดล