สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย

ENG ไทย
ข้อมูลสมาชิก

บริษัท ยูไนเต็ดอาร์ท จำกัด

193 หมู่ 4 บ้านปาตาล ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แฟกซ์: +6653441529
เว็บไซต์: http://www.united-arts.co.th

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านทำด้วย ไม้มะม่วง และไม้ฉำฉา