สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย

ENG ไทย
ข้อมูลสมาชิก

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

โทร: +66 2765 2999
แฟกซ์: +66 2765 2985
เว็บไซต์: https://www.intertek.co.th

อินเตอร์เทค เราเป็นหน่วยงานชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการทดสอบและประกันคุณภาพสินค้า โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหารทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น FDA, Cal Prop, ASTM, European Directive, ISO, Lip & Rim รวมถึงมาตรฐานของประเทศไทย โดยให้บริการทดสอบทางเคมี ประสิทธิภาพการใช้งาน และการทดสอบทางจุลชีววิทยา