Pre Next
 
พาณิชย์ไฟเขียวต่างด้าว31รายลงทุนในไทย
 
 

              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าว ต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 962 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 363 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ 

1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 61 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 635 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการรับจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี อินโดนีเซีย จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง   

2.ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

3.ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 290 ล้านบาท ได้แก่ บริการสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยาด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ณ เหมืองแม่เมาะ และก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการเดินเครื่องสำหรับลานไกไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ก่อสร้างสถานีเพิ่มความแรงดันก๊าซธรรมชาติบนบกให้แก่ บมจ. ปตท. เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน 

4.ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท เช่น การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อของยานพาหนะ และการค้าปลีกอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ 

5.ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งประตูอัตโนมัติและผนังเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี 

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเท่ากันกับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 755 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 เนื่องจากในเดือนเมษายน 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3แต่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม - พฤษภาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยแล้วจำนวน 175 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,440 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 24 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 16 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 135 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2


แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news

ลงวันที่ 22 พ.ค. 58

 

 


 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 
เปิด5แคนดิเดตชิงผู้ว่าธปท. ไพบูลย์-วิรไท-ศุภวุฒิเต็ง เตือนค่าบาทยังผันผวน
เปิด5แคนดิเดตชิงผู้ว่าธปท. ไพบูลย์-วิรไท-ศุภวุฒิเต็ง เตือนค่าบาทยังผันผวน
เคาะ 5 รายชื่อ ลุยศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ ธปท.คนใหม่ เต็งเด่น “ไพบูลย์-วิรไท-ศุภวุฒิ” จับตาแรงเชียร์ดันคนใน-นอกเข้าวิน 27 พ.ค. เปิดรับฟังวิสัยทัศน์ แจงบาทยังผันผวนต่อหลังประเมินเฟดขยับดอกเบี้ย
 
 
 
อมตะฯฟุ้งกำไรREIT-ขายหุ้นลูกดัน
อมตะฯฟุ้งกำไรREIT-ขายหุ้นลูกดัน
"อมตะ" คาดกำไรสุทธิโตกว่าปีก่อนแน่ หลังมีกำไรพิเศษจากกอง REIT และขายไอพีโอบริษัทลูกดินปีนี้ 1,000 ไร่