Pre Next
 
เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง มีลุ้นเปิดใช้งานภายในปี 2559
 
 

เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง มีลุ้นเปิดใช้งานภายในปี 2559

เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี มีจุดเริ่มต้นจากนครคุนหมิง-เขตฯ หงเหอ-เขตฯ เหวินซาน (มณฑลยูนนาน)-เมืองไป่เซ่อ-นครหนานหนิง (เขตฯ กว่างซี) ระยะทางรวม 710 กม. การก่อสร้างในช่วงมณฑลยูนนาน ระยะทาง 434 กม. ได้มีการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างสะพานเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีรถไฟระหว่างเส้นทาง และเริ่มต้นวางรางรถไฟแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2559 ลดเวลาการเดินทางจากคุนหมิงถึงหนานหนิงจากเดิม 12 ชม. เหลือประมาณ 4 ชม.

ส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ ช่วงมณฑลยูนนาน ปัจจุบัน การก่อสร้างอุโมงค์“ปี้ป่านพอ" ความยาว 14,756 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในเอเชีย (ปลายทางฝั่งตะวันตกอยู่ในมณฑลยูนนาน และปลายทางฝั่งตะวันออกอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว) ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการวางรางรถไฟแล้ว ถือว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ ช่วงยูนนาน-กุ้ยโจวได้เชี่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ตลอดเส้นทางภายในปี 2559

เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟ “8 เส้นทางภายในประเทศ 5 เส้นทางระหว่างประเทศ” ภายใต้ยุทธศาสตร์หัวสะพานของมณฑลยูนนาน โดยเส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี จะเชื่อมกับเส้นทางรถไฟคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ เส้นทางรถไฟคุนหมิง-เฉิงตู และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหนานหนิง-กว่างโจว กลายเป็นเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมมณฑลยูนนานออกสู่ทะเลในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Delta) และเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu Gulf Economic Zone)

ลงวันที่ 4 พ.ค. 2559

แหล่งข้อมูล 
http://yndaily.yunnan.cn/html/2016-02/27/content_1041878.htm?div=-1

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=468&ID=16470

http://yndaily.yunnan.cn/html/2016-03/28/content_1049029.htm?div=-1

 

 

 


 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 
ทองคำช่วยดันส่งออกเดือนก.พ.พลิกบวก10.27%
ทองคำช่วยดันส่งออกเดือนก.พ.พลิกบวก10.27%
ส่งออกก.พ.พลิกบวกรอบ14 เดือน เพิ่ม 10.27% มูลค่า 1.89 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เหตุทองคำช่วยดัน
 
 
 
STYLE Bangkok Fair April 2019
STYLE Bangkok Fair April 2019
Style Bangkok Fair April 2019 ที่สุดของงานแสดงสินค้าที่รวบรวม 3 เทรดแฟร์ยักษ์ใหญ่ของไทยไว้ด้วยกัน