Pre Next
 
เช็กรายละเอียด-เงื่อนไข เตรียมอะไรบ้าง สำหรับผู้ยื่นกู้โครงการ “บ้านประชารัฐ”
 
 

        โครงการบ้านประชารัฐเป็นการปล่อยกู้ให้ผู้ มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ในราคาไม่เกิน 700,000 บาท และไม่เกิน 1,500,000 บาท เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นของตัวเอง หรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่านการปล่อยกู้จากธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์

        โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน หรือเป็นบ้านหลังแรก ราคาที่อยู่อาศัยรวมที่ดินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือบ้านที่ปลูกในที่ของตัวเอง โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่รัฐจะสร้างใหม่บนที่ราชพัสดุ

 

      สำหรับการกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมนั้น ผ่อนปรนให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แต่ให้กู้ไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะแบ่งวงเงินกู้โครงการบ้านประชารัฐเป็นสองส่วน คือ วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท และวงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน-1.5 ล้านบาท

      1.วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 4,000 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 4,000 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

      2.วงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน-1.5 ล้านบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 7,200 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 8,600 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 9,100 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

ขั้นตอนการสมัครโครงการฯ

 1.สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารที่ร่วมโครงการ เอกสารสมัคร (ข้างล่าง)

 2.เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่าทรัพย์สินรอการขาย

       2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php

       2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa

       2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb

 3.ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด

 4.โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ

 เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 (ธนาคารออมสิน)

     1.สำเนาบัตรบัตรประชาชน

     2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย

     3.หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

     4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน


 หมายเหตุกรณีกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านต้องไม่ติดกู้และเป็นเจ้าบ้าน


ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

ที่มา http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1458883695 ประชาชาติธุรกิจ

 


 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 
ทองเปิดตลาดขึ้น 50 รูปพรรณ ขายบาทละ 19,700
ทองเปิดตลาดขึ้น 50 รูปพรรณ ขายบาทละ 19,700
ทองไทยเปิดตลาด ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง ซื้อบาทละ 19,200 ขายบาทละ 19,300 รูปพรรณ ซื้อบาทละ 18,919.68 ขายบาทละ 19,700 ขณะที่ทองนิวยอร์ก ปิดร่วง 1.5 ดอลลาร์ ที่ระดับ 1,113.7 ดอลลาร์/ออนซ์
 
 
 
สสส.จัดวิ่งสู่ชีวิตใหม่! นับรวมกันแสน กม.
สสส.จัดวิ่งสู่ชีวิตใหม่! นับรวมกันแสน กม.
สสส. ร่วมกับสมาพันธ์ชมรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” ครั้งที่ 4 ภายใต้สโลแกน “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” เชิญชวนนักวิ่งร่วมสร้างประวัติศาสตร์ นับระยะทางรวมของนักวิ่งทุกคนให้ได้ 100,000 กิโลเมตร ในวันที่ 8 พ.ย.นี้