Pre Next
 
เช็กรายละเอียด-เงื่อนไข เตรียมอะไรบ้าง สำหรับผู้ยื่นกู้โครงการ “บ้านประชารัฐ”
 
 

        โครงการบ้านประชารัฐเป็นการปล่อยกู้ให้ผู้ มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ในราคาไม่เกิน 700,000 บาท และไม่เกิน 1,500,000 บาท เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นของตัวเอง หรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่านการปล่อยกู้จากธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์

        โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน หรือเป็นบ้านหลังแรก ราคาที่อยู่อาศัยรวมที่ดินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือบ้านที่ปลูกในที่ของตัวเอง โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่รัฐจะสร้างใหม่บนที่ราชพัสดุ

 

      สำหรับการกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมนั้น ผ่อนปรนให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แต่ให้กู้ไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะแบ่งวงเงินกู้โครงการบ้านประชารัฐเป็นสองส่วน คือ วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท และวงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน-1.5 ล้านบาท

      1.วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 3,000 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 4,000 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 4,000 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

      2.วงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน-1.5 ล้านบาท ใช้อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 7,200 บาท/เดือน /ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 8,600 บาท/เดือน และปีที่ 7-30 ดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) -1.475 เปอร์เซ็นต์ ผ่อน 9,100 บาท/เดือน (ข้อมูลเฉพาะธนาคารออมสิน)

ขั้นตอนการสมัครโครงการฯ

 1.สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารที่ร่วมโครงการ เอกสารสมัคร (ข้างล่าง)

 2.เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่าทรัพย์สินรอการขาย

       2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php

       2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa

       2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb

 3.ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด

 4.โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ

 เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 (ธนาคารออมสิน)

     1.สำเนาบัตรบัตรประชาชน

     2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย

     3.หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

     4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน


 หมายเหตุกรณีกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านต้องไม่ติดกู้และเป็นเจ้าบ้าน


ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

ที่มา http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1458883695 ประชาชาติธุรกิจ

 


 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 
เช็กความพร้อม! เศรษฐกิจไทยปี 59 จับตา ราคาทองพุ่ง-น้ำมันร่วง
เช็กความพร้อม! เศรษฐกิจไทยปี 59 จับตา ราคาทองพุ่ง-น้ำมันร่วง
"ไทยรัฐออนไลน์" ได้รวบรวมบทวิเคราะห์จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ขยายให้เห็นถึงภาพรวมของเรื่องที่น่าจับตามองในด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
 
 
 
คมนาคมหารือร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐที่ได้มาจากการเวนคืน
คมนาคมหารือร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐที่ได้มาจากการเวนคืน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่าได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐที่ได้ทำการเวนคืนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นของกระทรวงคมนาคม