Pre Next
 
ธุรกิจอ้อยน้ำตาลหนาว
 
 

        นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ เปิดเผยว่า การเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-25 ธ.ค. 2558 ขณะนี้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 41 โรง จาก 52 โรงมีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 11.98 ล้าน ตันอ้อย คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 9.82 ล้านกระสอบ คิดเป็นผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยที่ 77.48 กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน ที่ผลิตได้ถึง 86.63 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณน้ำตาลทราย 16.60 ล้านกระสอบ

       นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าความหวานของฤดูการผลิตหีบอ้อยก็ลดลง โดยมีค่าความหวานอยู่ที่ 10.23 ซี.ซี.เอส. ลดจากปีที่แล้วที่มีค่าความหวาน 10.66 ซี.ซี.เอส. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตอ้อยในช่วงแรกของฤดูนี้มาจากฝนทิ้งช่วง อีกส่วนหนึ่งจากปัญหาฝนตกและสภาพอากาศไม่หนาวเท่าที่ควร ทำให้อ้อยสร้างค่าความหวานลดลง ภาพรวมผลิตน้ำตาลในปีนี้จึงไม่ดีนัก

       นายสิริวุทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้พบปัญหาอ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อนในอ้อยที่มีจำนวนมาก เพราะชาวบ้านใช้วิธีเผาอ้อยเพื่อเก็บผลผลิต และพบว่าปริมาณอ้อยสดในฤดูการหีบอ้อยปีนี้มีเพียง 5.24 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็น 43.74% ขณะที่อ้อยไฟไหม้อยู่ที่ 6.74 ล้านตันอ้อย คิดเป็น 56.26%


ลงวันที่ 5 มกราคม 2559

ที่มา http://www.posttoday.com/biz/gov/408278

 


 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 
เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง มีลุ้นเปิดใช้งานภายในปี 2559
เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง มีลุ้นเปิดใช้งานภายในปี 2559
เส้นทางรถไฟยูนนาน-กว่างซี มีจุดเริ่มต้นจากนครคุนหมิง-เขตฯ หงเหอ-เขตฯ เหวินซาน (มณฑลยูนนาน)-เมืองไป่เซ่อ-นครหนานหนิง (เขตฯ กว่างซี) ระยะทางรวม 710 กม.
 
 
 
STYLE Bangkok Fair April 2019
STYLE Bangkok Fair April 2019
Style Bangkok Fair April 2019 ที่สุดของงานแสดงสินค้าที่รวบรวม 3 เทรดแฟร์ยักษ์ใหญ่ของไทยไว้ด้วยกัน