Page : 1
APPLICATION FROM BIG+BIH APRIL 2017
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4156567

APPLICATION FROM BIG+BIH OCTOBER 2017


เรื่อง การจัดกลุ่มเยี่ยมชมงาน SEOUL INTERNATIONAL SOURCING FAIR 2017
เรียน สมาชิกทุกท่าน สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย ได้รับการทาบทามให้จัดกลุ่มผู้ที่สนใจจะทำการค้า (BUYERS) กับทางผู้ผลิตเกาหลี เข้าเยี่ยมชมงานและเจรจาการค้า ซึ่งรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ขอแสดงความนับถือ จุฑาภรณ์ (แอน)

APPLICATION FROM BIG+BIH OCT. 2016
DEADLINE : 30 Aug. 2016

ใบสมัครชั่วคราวงาน BIG+BIH Oct. 2016 (TH)
ปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

ใบสมัครเข้าร่วมงาน BIG+BIH Oct.2015
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 29 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4156567 หรือ thaihousewares@gmail.com

Thailand Branding Conference 2015
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Asia Design and Innovation Conference 2015 และ Thailand Branding Conference 2015* ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษ ภายใต้งานแสดงสินค้า Thailand Innovation and Design Expo 2015 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ ให้แก่ ภาคเอกชน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเชิญผู้บริหารในองค์กรชั้นนำด้านการออกแบบและนวัตกรรมสาขาต่างๆ นักการตลาด นักโฆษณาจากในและต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ รายละเอียดตามไฟล์ PDF แนบ / สมัครด่วน / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4156567

Asia Design and Innovation Conference 2015 และ Thailand Branding Conference 2015
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Asia Design and Innovation Conference 2015 และ Thailand Branding Conference 2015* ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษ ภายใต้งานแสดงสินค้า Thailand Innovation and Design Expo 2015 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ ให้แก่ ภาคเอกชน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเชิญผู้บริหารในองค์กรชั้นนำด้านการออกแบบและนวัตกรรมสาขาต่างๆ นักการตลาด นักโฆษณาจากในและต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ รายละเอียดตามไฟล์ PDF แนบ / สมัครด่วน / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4156567

ใบสมัครสมาชิกสมาคม


บทความ Marketing Research
บทความให้ความรู้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ มีทั้งบทวิเคราะห์ตลาด การจัดการกลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Page : 1